Ne damo naše autoceste!

Ne damo naše autoceste!

Kao reakcija na Vladinu najavu privatizacije autocesta 2013. godine, Pravo na grad je sa suradnicima organizirao kampanju i referendum Ne damo naše autoceste! koji je prikupio preko 500.000 potpisa protiv privatizacije autocesta.

U kontekstu obrane javnog dobra, 2013. godine, pred najavom Vlade RH o privatizaciji autocesta, pokrenuta je inicijativa Ne damo naše autoceste!

Inicijativu su pokrenula dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta), sedam organizacija civilnog društva (Mreža mladih Hrvatske, Pravo na grad, Zelena akcija, GONG, Centar za mirovne studije, Savez udruga Klubtura, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) i pet sindikalnih središnjica (NHS, SSSH, MHS, HURS, URSH). Ovih 14 organizacija osnovalo je Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju, a inicijativi su se priključile i brojne druge organizacije (sindikati, udruge) i građani iz svih krajeva Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je 4. srpnja 2013. godina odlučila dati autoceste pod koncesiju temeljem naručene studije “Monetizacija javnog duga vezano za društva HAC i ARZ”. Studiju su izradili “Savjetnici” sastavljeni od Erste, Deloitte, Wolf Theiss i ASFiNAG te su za 50 milijuna kuna ugovorenu cijenu bili dužni istražiti sve opcije monetizacije tj. rješavanja duga ta dva javna poduzeća, kako bi Vlada mogla odlučiti koja opcija je najbolja za javni interes, te provesti postupak realizacije odabrane opcije. Budući da naručena Studija nije bila javno dostupna, na zahtjev sindikalnih središnjica i udruga, Vlada RH je 25. listopada 2013. i objavila spomenutu studiju iz koje se vidi da Savjetnici nisu izvršili svoj zadatak. Prvenstveno jer nisu istražili sve opcije za monetizaciju, već samo jednu koju su Vladi i preporučili – davanje autocesta u dugoročnu koncesiju. Tako je Vlada RH umjesto naručene studije o monetizaciji, dobila studiju o koncesiji autocesta, na što su sindikati i udruge od samog početka upozoravali.

Kako bi spriječili najavljenu privatizaciju započeta je kampanja i prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma u listopadu 2014. godine. U organizaciji Inicijative, unutar samo dva tjedna (zakonom definiran rok za skupljanje potpisa) sakupljeno je preko 530.000 potpisa za raspisivanje referenduma što je bila jasna poruka građana Vladi RH o najavljenoj privatizaciji autocesta koja je na kraju i zaustavljena.