Povlačenje države iz svih oblika regulirane stambene politike od devedesetih naovamo, praćeno poticanjem tržišta stanogradnje, rezultiralo je visokim rastom zaduživanja u stambenim kreditima. Transformiranje sustava zaštićenog stanovanja, međutim, nije rezultiralo prikladnim modelom zaštite stanovništva od neizvjesnosti tržišnih odnosa.

Pročitaj ostatak

Prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv davanja autocesta u koncesiju započet će u subotu 11. listopada i trajati do 25. listopada, objavila je inicijativa Ne damo naše autoceste!pozivajući građane koji žele volontirati na štandovima da se jave na 0800 4229 ili putem internetske stranice www.referendum-autoceste.hr. Potpisi se prikupljaju za raspisivanje referenduma za izmjenu Zakona o cestama kojim se propisuje da su izgrađene javne ceste strateški interes Republike Hrvatske i da ih je zabranjeno davati u koncesiju za javne usluge.

Pročitaj ostatak

Zelena akcija, Pravo na grad, Zelena Istra, Heinrich Boell Stiftung, Art radionica Lazareti i Multimedijalni institut su u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u okviru projekta “Korupcijski SONAR” proveli su istraživanje o upravljanju vodnim uslugama u Republici Hrvatskoj. Rezultat istraživanja je publikacija “Naša voda – Analiza upravljanja vodnim uslugama u Hrvatskoj”.

Pročitaj ostatak

U ovom kratkom pregledu procesa rekomunalizacije – vraćanja privatiziranih ili koncesioniranih komunalnih usluga pod javno upravljanje koji čak u periodu politika štednje hvata sve većeg maha diljem zemalja Evropske unije – David Hall iz Međunarodnog odjela za istraživanje javnih usluga pri Sveučilištu Greenwich analizira uzroke i poteškoće u tom procesu.

Pročitaj ostatak

John Bellamy Foster, urednik Monthly Reviewa, ugledni eko-sociolog i profesor na Sveučilištu u Oregonu, polemizira s idejom da je negativni rast moguć bez dokidanja ili urušavanja kapitalizma. Prema teorijskim pobornicima te ideje diktat privrednog rasta, koji bespovratno uništava uvjete života na Zemlji treba zamijeniti globalno koordiniranim smanjenjem ekonomske aktivnosti na planetarno održivu razinu. Taj značajan teorijski uvid, međutim, bez kritike kapitalističkog načina proizvodnje ne uspijeva odgovoriti niti na akutni problem da ekonomska i ekološka kriza daleko više pogađa siromašnije i manje razvijene niti na činjenicu da energetski učinkovitije tehnologije redovito dovode upravo do intenziviranja aktivnosti i daljnjeg povećanja potrošnje resursa. John Bellamy Foster naposljetku ocrtava što su stvarne ekonomske i društvene pretpostavke dokidanja te dvostruke krize.

Pročitaj ostatak

Tekst Uga Matteija, profesora međunarodnog i komparativnog prava na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu i redovnog profesora građanskog prava na Sveučilištu u Torinu, analizira političku i društvenu pozadinu borbi za zajednička dobra u Italiji. Na primjerima nacionalnog referenduma protiv privatizacije javnih usluga i vodoopskrbe, zauzimanju Teatra Valle i suprotstavljanju izgradnji trase brze željeznice u dolini Susa on pokazuje talijansku povijest razgradnje demokracije i intenzivne privatizacije dobara zbog kojih je koncept zajedničkih dobara – kao dobara nužnih za “zadovoljenje temeljnih prava čovjeka” – postao mobilizirajućim političkim faktorom. Riječ je o konceptu koji se pokazuje da može preutemeljiti upravljanje javnim uslugama i galvanizirati konstitutivne političke procese odozdo.

Pročitaj ostatak

Članak Christopha Hermanna – politologa, suradnika Working Life Research Institutea u Beču i predavača na Odsjeku za upravne znanosti Sveučilištu u Beču – nudi novu prizmu za sagledavanje neoliberalnih procesa komercijalizacije i privatizacije javnih usluga. Procesi kao što su uvođenje naplate u besplatno školstvo, privatno-javno partnerstva u zdravstvu, privatizacija javnih usluga kao što su čistoća ili vodoopskrba, redom su obilježeni jednom temeljnijom odrednicom: zamjenom usluge koja je vođena maksimiziranjem uporabne vrijednosti za korisnika robnim proizvodom koji je vođen maksimiziranjem ekonomskog učinka i profita za vlasnika poduzeća. Taj proces, znan kao komodifikacija, karakterizira redukcija općeg prava na javnu uslugu kao što su školstvo, zdravstvo ili vodoopskrba na ekonomski profit, fleksibilizaciju radnih odnosa u javnim službama i minimiziranje ulaganja u infrastrukturu. Članak rašlanjuje negativne društvene posljedice tog procesa i ukazuje na moguće strategije otpora kao što su rekomunalizacija privatiziranih usluga, participativno budžetiranje i ekonomska demokracija na radnom mjestu.

Pročitaj ostatak