DEKLARACIJA O NEZAVISNOJ KULTURI I MLADIMA U RAZVOJU GRADA ZAGREBA

Početkom svibnja 2005. pred lokalne izbore u Zagrebu većina političkih stranaka, uključujući i sadašnju gradsku vlast, potpisale su “Deklaraciju o nezavisnoj kulturi i mladima u razvoju grada Zagreba”. Deklaracijom su usuglašeni stavovi sudionika u procesu budućeg razvoja nezavisne kulture i sektora mladih u gradu Zagrebu – aktera koji djeluju u ta dva sektora i političkih stranaka. Mjere unesene u ovu deklaraciju omogućile bi stabilizaciju te trajni razvoj nezavisne kulture i programa mladih – sektora koji bi svojom dinamičnošću, novim stvaralačkim i organizacijskim praksama te razvojnom orijentacijom trebali biti sastavni elementi budućeg razvoja grada Zagreba. Te mjere su rezultat javne rasprave provedene tijekom travnja i svibnja 2005. u kojoj su sudjelovali predstavnici nezavisne kulture i mladih, zagrebačka gradska uprava, državna uprava, političke stranke i šira javnost.

Potpisom na ovu Deklariciju stranke su se obavezale da će, uđu li u gradsku skupštinu, poticati i podržavati provedbu deklaracije, a dobiju li mandat da sudjeluju u upravljanju Gradom Zagrebom odmah započeti partnerstvo s predstavnicima nezavisne kulture i mladih u provedbi mjera navedene u deklaraciji. Provedba tih mjera stvorila bi minimalne preduvjete za stabilizaciju i razvoj tih sektora.

Otvaranjem desetodnevne manifestacije Operacija:grad, održane u rujnu 2005. u napuštenom industrijskom kompleksu Badel-Gorica, započeta je suradnja nezavisne kulture i mladih s novoizabranom gradskom vlašću. Međutim, nakon početnog elana i kasnijih napora predstavnika nezavisne kulture i mladih da se osiguraju budžetska sredstva te krene u provedbu potpisanih mjera, ignoriranje i birokratska opstrukcija gradske vlasti dovela je do trenutnog zaustavljanja čitavog procesa i prije nego što je započeo.

————————————————————————————–

DEKLARACIJA

Nezavisna kultura i mladi u razvoju grada Zagreba

Sveukupni razvojni potencijal suvremenog grada danas se više ne može odvojiti od ljudskog i socijalnog kapitala koji generairaju različite prakse samoorganizirajućeg djelovanja njegovih građana. Paralelno sa svepristunijom konzumerističkom usmjerenošću gradskog stanovništva suvremeni grad odlikuje sve veći prostor artikulacije različitih samoniklih praksi i formi gradskog života. Suvremeni život grada postaje mjesto prožimanja različitosti te susreta mnoštvenosti interesa. Nezavisna kultura i široko polje djelovanja mladih predstavljaju potencijal spontane gradske inovacije, posjeduju izuzetnu vrijednost ne samo u smislu poboljšanja kvalitete gradskog života već i kao element socijalne kohezije te transformacijski potencijal grada koji dolazi odozdo. U proteklih nekoliko godina u gradu Zagrebu nezavisna kultura i mladi pokazali su izrazito veliki stupanj komplementarnosti interesa te sinergijskih djelovanja koji su ih učinili društveno vidljivima i međunarodno priznatima. Budući da je izazov pred kojim stoji grad Zagreb ne samo zadovoljavanje narastajućih potreba tih dvaju društvenih interesa, već korištenje njihovih šire društvenih transformacijskih potencijala u svrhu razvoja grada, donosimo deklaraciju “Pravo na grad”.

Nezavisna kultura

Nezavisnu kulturu proteklih godina obilježavaju raznolikost sadržaja, razvoj novih organizacijskih modela i stalno pojavljivanje novih aktera. Ona je međunarodno prepoznata kao jedan od najintenzivnijih generatora novih kulturnih strategija danas u Europi. Akteri nezavisne kulturne scene upravo su oni koji osiguravaju značajnu međunarodnu prisutnost hrvatske kulture i po kojima grad Zagreb ima svoju prepoznatljivost.

Ta dinamičnost nezavisne kulture ne odlikuje, međutim, i kulturni sektor u cjelini. S ozbirom na poseban značaj i udio zagrebačke kulture u okvirima nacionalne kulturne proizvodnje, Grad Zagreb treba preuzeti socijalnu i političku inicijativu transformiranja institucionalnog okvira kulture prema tzv. programskom ključu financiranja kulturnog sektora u cjelini i prema višegodišnjem financiranju programa, čime bi se dinamizirala kulturna proizvodnja te osigurali razvoj i stabilnost nezavisne kulture. Kako takva transformacija iziskuje dugoročno mijenjanje postojeće zakonske regulative, razvoj i stabilnost nezavisne kulture potrebno je do daljnjega osigurati alternativnim instrumentima. Ti instrumenti su rješavanje problema prostora za djelovanje, višegodišnje programske potpore i osnivanje javne zaklade koja bi iz javnih sredstava Grada Zagreba, Ministarstva kulture te stranih i privatnih potpora osiguravala strukturni razvoj i sufinanciranje za pristup fondovima Europske Unije.

Mladi

Gradski program djelovanja za mlade donesen je 2004. godine. Njime je do 2008. predviđeno provođenje 87 mjera, podijeljenih u 8 područja kao što su zapošljavanje, obrazovanje i kultura. Grad Zagreb treba hitno inicirati provedbu politike djelovanja za mlade izradom provedbenog plana, osiguravanjem sredstava za prioritetne mjere i ustrojavanjem nadležnog tijela uprave. Također hitno treba krenuti u rješavanje najakutnijeg problema sektora mladih – nedostatka prostora za osnovno djelovanje i realizaciju programa mladih – osnivanjem makroregionalnog centra za mlade.

Razvoj sektora nezavisne kulture i razvoj sektora mladih međusobno su uvjetovani i poticani. Mladi su najčešća publika za nezavisno kulturno stvaralaštvo, ali često su i nositelji nezavisnog kulturnog djelovanja. Međutim, još važnije, ti sektori se preklapaju u aktivnostima neformalne edukacije, informiranja, međunarodne suradnje te razvijanja novih praksi djelovanja i organiziranja usmjerenih na širu društveno-političku participaciju. Bez programa nezavisne kulture i programa mladih mladi mogu samo konzumirati, ali ne i stvarati kulturu, a društvo ostaje bez temeljnog socijalnog kapitala potrebnog za njegovu preobrazbu u društvo znanja i inovacije.

Naposljetku, potrebno je razviti partnerski odnos nezavisne kulture i sektora mladih s gradkom vlašću i upravom na rješavanju svih pitanja iz ove deklaracije, kao i drugih otvorenih pitanja.

Mjere:

U skladu s prethodnim razmatranjima zasebnih i zajedničkih potreba sektora nezavisne kulture i sektora mladih obavezujemo se poticati i podržavati, a ako ćemo sudjelovati u upravljanju gradom Zagrebom i provoditi sljedeće mjere:

1. Osnovati i opremiti neki od postojećih većih prostora na području Donjeg Grada (npr. industrijski kompleks Badel-Gorica, Paromlin, Zagrepčanka i sl.) kao multifunkcionalni centar za nezavisnu kulturu i makroregionalni centar za mlade, koji bi bio prilagođen specifičnim prostornim zahtjevima za zajedničko djelovanje nezavisne kulture i mladih.

2. Otvoriti postojeću infrastrukturu ustanova u kulturi, pogotovu kulturnih centara, nezavisnim programima.

3. Donijeti kriterije za sklapanje višegodišnjih ugovora o dodjeljivanju prostora za permanentno odvijanje javnih programa od interesa za grad.

4. Riješiti prostorne probleme postojećih klubova za nezavisnu kulturu i za mlade u gradu Zagrebu – Močvare, Attacka! i kluba za net.kulturu MAMA.

5. Dovršiti uređenje i opremanje kompleksa Jedinstva te iznaći primjereni model upravljanja.

6. Sudjelovati u osnivanju i financiranju fondacije za institucionalni razvoj nezavisne kulture i za sufinanciranje nezavisnih programa pri korištenju fondova Europske Unije.

7. Izraditi i donijeti plan provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade.

8. Osnovati tijela uprave zadužena za provedbu Gradskog programa djelovanja za mlade.

9. Izdvojiti u rebalansu budžeta u 2005. adekvatna sredstava za provedbu Gradskog programa djelovanja za mlade.

Povratak natrag