Hoto ruši tiskaru na Cvjetnom trgu 1. kolovoza

Hoto ruši tiskaru na Cvjetnom trgu 1. kolovoza

Iz pouzdanih izvora doznajemo da Hoto grupa namjerava 1. kolovoza započeti s rušenjem zgrade tiskare u dvorištu Preradovićevog trga 6. Kako smo i ranije upozoravali, najava Tomislava Horvatinčića kako odustaje od projetka je bila obično zavaravanje javnosti.

Ističemo da Hoto grupa još uvijek nema niti jednu važeću lokacijsku, a time niti građevinsku dozvolu, no unatoč tome započinje s realizacijom projekta kako bi se iskoristio ljetni period kada je većina građana odsutna te kada je pozornost javnosti smanjena.

Također, svi sudionici upravnog postupka za izdavanje dozvole za rušenje uskratili su suglasnost te u izjavama i žalbama valjano argumentirali svoje protivljenje. Očito je da investitor očekuje kako će Grad usprkos tome do 1. kolovoza izdati dozvolu za rušenje.

Ovim putem ukazujemo na još jedno kršenje propisa u svrhu što brže realizacije projekta. Naime, na prvom katu objekta tiskare nalazi se telefonska centrala sa 1600 priključaka (tzv. parica) telefonskih korisnika u bloku. Prije rušenja zgrade je potrebno tu centralu premjestiti, kako cijeli blok ne bi ostao bez telefonskih veza. Za novu centralu odabrana je lokacija u prostorijama T-Coma na Preradovićevom trgu. No za njeno premještanje potrebno je iskopati kanale uzduž zapadne i južne strane trga te izgraditi komoru za novu centralu. Za takve radove, kao i bilo koje druge građevinske radove, potrebna je pravovaljana lokacijska i građevinska dozvola. Kako izdavanje tih dozvola po zakonom propisanom postupku nije moguće realizirati do 1. kolovoza, očito je da investitor očekuje da se telefonska centrala premjesti bez potrebnih dozvola.

Hoto grupa ne samo da nije odustala od projekta, već je odlučila u tijeku ljetnog zatišja, kada su građani odsutni iz grada i neinformirani, najgrublje kršiti propise i započeti rušenje u bloku, a time i realizaciju projekta za koji nemaju potrebne dozvole.