Konferencija “Kultura, zajednička dobra i institucionalna inovacija”

Konferencija “Kultura, zajednička dobra i institucionalna inovacija”

Zagreb, 14.-16. veljače 2014.

Saznajte što je zajedničko borbama za zajednička dobra u Hrvatskoj i Italiji. Dođite na međunarodnu konferenciju koja će se od 14. do 16. veljače održati u Goethe Institutu i Novinarskom domu u Zagrebu. Na konferenciji će se sastati hrvatski aktivisti iz Prava na grad te inicijativa Srđ je naš! i Volim Pulu s predstavnicima pokreta Teatro Valle Occupato iz Rima; Macao iz Milana i S.a.l.e. iz Venecije.

Organizatori: Savez udruga Operacija grad, Savez udruga Klubtura, Pravo na grad i Kooperativa – regionalna platforma za kulturu u suradnji s European Cultural Foundation, Heinrich Böll Stiftung – Hrvatska.

RASPORED:

Petak, 14. veljače

Pretkonferencijski dan

Novinarski dom, Zagreb, Perkovčeva 2

11.00-14.00 :: Seminar (na hrvatskom): “Hrvatski institucionalni okvir za kulturu: modeli, javne politike i instrumenti”

organizator Savez udruga Klubtura

sesija 1 :: “Modeli kulturnih politika i primjer Hrvatske” – Sanjin Dragojević (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)
sesija 2 :: “Pregled hrvatske kulturne politike: postojeći trendovi i razmatranje budućeg razvoja” – Nina Obuljen Koržinek (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb)

15:00-18:00 :: Diskusija (na jezicima regije): “Iskustva i budućnost regionalne suradnje”

organizator Kooperativa i Savez udruga Klubtura

moderator: Katarina Pavić
uvodničari: Anela Bešo (Asociacija, Lubljana), Darka Radosavljević (Nezavisna kulturna scena Srbije, Beograd), Iskra Gešoska (Savez Jadro, Skopje), Davor Mišković (Savez udruga Klubtura, Zagreb), Dea Vidović (Zaklada Kultura Nova, Zagreb)
sudjeluju: Milica Pekić, Violeta Kačakova, Tomislav Medak, Meta Štular, Nataša Zavolovšek, Teodor Celakoski i drugi

19.00 :: #POGONIZACIJA / Ljubavna salata / društveno igranje u Jedinstvu (Trnjanski nasip bb)

Subota, 15. veljače

Prvi dan konferencije

Goethe Institut, Ulica grada Vukovara 64
(na engleskom)

10.00-12.30 :: Panel 1: “Novi prostori za kulturu i institucionalna inovacija ”

organizator Savez udruga Operacija grad

moderator: Emina Višnić
uvodničari: Martina Borovac Pečarević (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske), Katherine Watson (European Cultural Foundation, Amsterdam), Teodor Celakoski (Savez udruga Operacija grad, Zagreb)
sudjeluju: Davor Mišković (Drugo more, Rijeka), Sanjin Dragojević (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti), Dea Vidović (Zaklada Kultura Nova, Zagreb)

12.45-14.45 :: Panel 2: “Institucionalna kriza i budućnost kulture”

organizator Savez udruga Operacija grad

moderator: Davor Mišković
uvodničari: Chris Torch (Intercult, Stockholm), Milena Dragičević Šešić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti), Nina Obuljen Koržinek (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb)
sudjeluju: Mirko Petrić (Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju), Maria Hlavajova (BAK, Utrecht)

14.45-16.00 :: Pauza za ručak

16.00-18.30 :: Panel 3: “Preosvajanje zajedničkoga (dobra): protesti, zauzimanja, institucionalizacije”

organizator Savez udruga Operacija grad u suradnji s European Cultural Foundation i Heinrich Böll Stiftung – Hrvatska

moderator: Tomislav Tomašević
uvodničari: Federica Giardini (Teatro Valle Occupato, Roma), Emina Višnić (Pogon, Zagreb), Danijela Dolenec (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)
sudjeluju: Vedran Horvat (Heinrich Böll Stiftung – Hrvatska, Zagreb), Sylvia de Fanti (Teatro Valle Occupato, Rim), Emanuele Braga (Macao, Milano), Marco Baravalle (S.a.l.e., Venecija), Đuro Capor (Srđ je naš, Dubrovnik), Goran Matić (Volim Pulu, Pula), Dušica Radojčić (Zelena Istra i Rojc, Pula), Bernard Ivčić (Zelena akcija, Zagreb), Tomislav Domes (Pravo na grad, Zagreb)

Nedjelja, 16. veljače

Drugi dan konferencije

Novinarski dom, Perkovčeva 2, Zagreb

(na engleskom)

10:00-13:00 :: Prezentacije i diskusija: “Talijanski i hrvatski protestni pokreti”

Organizator: Pravo na grad

moderator: Teodor Celakoski
sudjeluju predstavnici inicijativa i organizacija Teatro Valle Occupato, Rim; Macao, Milano; S.a.l.e., Venecija; Srđ je naš, Dubrovnik; Volim Pulu, Pula; Pravo na grad, Zagreb
osvrt: Maria Hlavajova (BAK, Utrecht)

Konferenciju su podržali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba