Međunarodna konferencija “Ekonomija kriznog kapitalizma i ekologija zajedničkih dobara”

Međunarodna konferencija “Ekonomija kriznog kapitalizma i ekologija zajedničkih dobara”

Multimedijalni institut, Centar za radničke studije, Pravo na grad i Heinrich Böll Stiftung Hrvatska pozivaju Vas na

međunarodnu konferenciju: “Ekonomija kriznog kapitalizma i ekologija zajedničkih dobara”

22.-24. studenog, Zagreb, Goethe Institut (Vukovarksa 64) / MAMA (Preradovićeva 18) / http://commons.mi2.hr

U radu konferencije o antisocijalnim politikama štednje, privatizacijama zajedničkih dobara i socijalnim konfliktima u Europi sudjelovat će istaknuti domaći i strani sindikalisti, ekonomisti, pravnici, politolozi, ekolozi i aktivisti za očuvanje zajedničkih dobara. Cilj skupa je raspraviti o smjerovima političkog djelovanja i novim političkim kategorijama koje bi omogućile sindikatima, društvenim pokretima i političkim akterima da zaustave paralizu koju nameće trenutna dominantna interpretacija krize kao krize javne rastrošnosti i neodrživosti socijalne države.