MINISTARSTVO S GRADOM U ORGANIZIRANOM PODUHVATU OTIMAČINE PROSTORA

MINISTARSTVO S GRADOM U ORGANIZIRANOM PODUHVATU OTIMAČINE PROSTORA

Danas su u 12:00 h aktivisti Prava na grad i Zelene akcije omotali zgradu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) žutom trakom s natpisima «Mjesto zločina». Predstavnici Prava na grad i Zelene akcije su pri tom ustvrdili kako Gradom vlada sdpovsko-hadezeovska građevinska klijentela, a institucije sustava služe kriminalnoj devastaciji i otimačini prostora.

Kroz slijedećih pet primjera pokazalo se da Ministarstvo ne vrši kontrolu i nadzor zakonitosti postupanja gradske uprave, već sudjeluje u organiziranom poduhvatu otimačine javnog prostora u Gradu Zagrebu:

1. Prilikom izmjena GUP-a u srpnju 2007. Ministarstvo je izravnim dogovorom s predstavnicima gradske vlasti omogućilo podizanje koeficijenta izgrađenosti sa 3,0 na 4,5 za Hoto projekt i još 15 donjogradskih blokova, bez zakonom propisane javne rasprave, jedan dan prije sjednice Skupštine. Time je u svim donjogradskim blokovima omogućen onaj koeficijent koji je već od prije bio osiguran za blok u kojem će se graditi Ban centar čiji je investitor IGH, gdje ministrica ima veliki broj dionica.

2. Nakon što je krajem siječnja 2008., političkom korupcijom u kojoj su sudjelovali HDZ-ovi zastupnici u Gradskoj skupštini, izglasan Detaljni plan uređenja (DPU) bloka uz Cvjetni trg, Zelena akcija i Pravo na grad su u veljački 2008. poslali prijavu Urbanističkoj inspekciji MZOPUG. U prijavi je istaknuto šest razloga zbog kojih treba poništiti DPU jer je protivan GUP-u i zakonima. Iako je za medije sredinom ožujka Ministarstvo izjavilo da će inspekcijski nadzor biti gotov za 7 dana od tada je prošlo više od 7 mjeseci. Članak 285 .Zakona o prostornom uređenju i gradnji obvezuje inspekciju na odgovor što Ministarstvo uporno odgađa jer bi moralo poništiti DPU koji je temelj za izdavanje daljnjih dozvola za projekt HOTO grupe.

3. Hoto grupa je sredinom rujna 2008. protuzakonito uklonila zgradu bivše tiskare bez pravomoćne dozvole, a Ministarstvo nije postupilo prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te zaustavilo rušenje. Pravo na grad i Zelena akcija su 8. rujna 2008. na konferenciji za medije, pokazali uz pomoć odvjetnika te nezavisnih pravnih stručnjaka s Pravnog fakulteta u Zagrebu da se zgrada tiskare ne smije rušiti dok dozvola za rušenje ne postane pravomoćna, odnosno dok se ne završe pokrenuti upravni sporovi. Isti dan su dva različita tijela Ministarstva (Ured glasnogovornice i Građevinska inspekcija) skandalozno reagirala s dva potpuno različita pravna tumačenja gdje prema jednom za ovaj slučaj ne vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, a prema drugom taj isti Zakon za ovaj slučaj vrijedi. Oba tumačenja MZOPUG ignoriraju članke 273. i 301. Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji specifično uređuju uvjete za uklanjanje objekata, međutim oba navode na nelogičan zaključak kako investitor može rušiti bez pravomoćne dozvole. Smiješno je da Ministarstvo zna da Hoto grupa može rušiti zgradu tiskare bez pravomoćne dozovole no ne može se samo sa sobom dogovoriti na temelju kojeg zakona je to moguće.

4. Početkom studenog 2008. je Hoto grupa protuzakonito uklonila dio bivše zgrade Kina Zagreb, a da Građevinska inspekcija MZOPUG nije reagirala na prijave Prava na grad i Zelene akcije te zaustavila rušenje. Grad Zagreb je samo jedan dan nakon zahtjeva HOTO grupe izmijenio staru dozvolu iz 2003. godine za uklanjanje Kina Zagreb koja je glasila na Kinematografe za drugi projekt. Time je Grad Zagreb postupio protivno članku 275. Zakona o prostornom uređenju i gradnji jer je onemogućio očitovanje susjednih vlasnika nekretnina.

5. Ministarstvo u zadnjih dvije godine simulira kontrolu nad ovim projektom te je unatoč svim gore navedenim propustima nedavno primjerice poništilo lokacijsku dozvolu za rampu u Varšavskoj ulici no na temelju formalnih propusta koje Grad Zagreb trenutno ispravlja. Izgledno je da će Ministarstvo uskoro potvrditi novu lokacijsku dozvolu za rampu unatoč činjenici da je kopanje ulazno – izlazne rampe prema članku 59. GUP-a moguće samo ako postoji javni interes i ako ne postoji druga mogućnost prometnog spajanja na uličnu mrežu. Međutim u projektu više nema javnog interesa jer nema prolaza kroz blok, a moguće je drugačije prometno povezivanje bez rampe u pješačkoj zoni.

“Cvjetni prolaz” Hoto grupe i “Ban centar” IGH su interesno povezani projekti i funkcioniraju kao spojene posude. Da bi realizirali oba projekta s kojima su interesno povezani predstavnici Grada Zagreba (koji izdaje dozvole za projekte) i predstavnici MZOPUG (koje potvrđuje te iste dozvole) si uzajamno pogoduju. Očito je da projekt “Ban centar” čeka realizaciju projekta “Cvjetni prolaz”.

Krizni odbor za Cvjetni trg je prilikom svog osnivanja definirao prioritetne točke obrane koje su pješačka zona u Varšavskoj ulici te dvije zaštićene povijesne zgrade na Cvjetnom trgu. Pravo na grad i Zelena akcija će pored toga svoje daljnje aktivnosti usmjeriti prema centrima političke moći i institucijama koje omogućuju ovakav organizirani poduhvat devastacije grada.

Na akciji su redom govorili: – Teodor Celakoski, koordinator inicijative Pravo na grad – Tomislav Tomašević, predsjednik Zelene akcije – Vera Petrinjak Šimek, voditeljica ubanisitčkog programa Zelene akcije – Mirjana Krizmanić, članica Kriznog odbora za Cvjetni trg – Vladimir Lay, član Kriznog odbora za Cvjetni trg