Objavili smo Priručnik za podstanare

Objavili smo Priručnik za podstanare

U gradovima Hrvatske bilježimo nezanemariv postotak stanovništva koje svoje stambeno pitanje rješava putem najma stana na tržištu. No isto tako oni koji žive u najmu u veoma su nesigurnom i nezaštićenom položaju i nerijetko nisu upoznati sa svojim zakonski zagarantiranim pravima. Stoga, u Pravu na grad smo analizirali zakonodavni okvir i provedbu Zakona o najmu stanova, kao i postojeće ugovore o najmu stanova, a kroz radionice za podstanare imali smo priliku prikupiti i analizirati mnoga podstanarska iskustva i zajednički raditi na sastavljanju tzv. Idealnog ugovora. Rezultat tog rada možete vidjeti u Priručniku za postanare koji smo upravo izdali. Priručnik sadrži opis pojedinih elemenata ugovora o najmu stana, primjere iz postojećih ugovora, zakonski okvir i preporuku za najmoprimce pri pregovorima o ugovoru. Na kraju priručnika možete pronaći relevantne adrese za besplatnu pravnu pomoć u nekoliko gradova i županija kao i adrese na koje u gradskoj upravi možete priložiti potpisani ugovor. Isto tako u tiskanoj verziji priručnika pronađite Ugovor o najmu stana koji možete istrgnuti i koristiti, a na linku ispod ugovor možete pronaći u editabilnoj verziji i prilagođavati ga ukoliko je potrebno.

Priručnik za podstanare (PDF)

Idealni ugovor o najmu stana (docx)