Održana prosvjedna akcija: “Odustanite od koncesije!”

Održana prosvjedna akcija: “Odustanite od koncesije!”

autocesta2-page0001

Danas su u 11:00 sati ispred Vlade Republike Hrvatske na Trgu svetog Marka predstavnici sindikalnih središnjica i udruga održali prosvjednu akciju “Odustanite od koncesije!”. Na akciji je postavljena velika instalacija u obliku prometnog znaka koji simbolizira kako je davanje autocesta u dugoročnu koncesiju “slijepa ulica” u koju nas Vladina politika vodi.

 

Vlada Republike Hrvatske je 4. srpnja 2013. godina odlučila dati autoceste pod koncesiju temeljem naručene studije “Monetizacija javnog duga vezano za društva HAC i ARZ” koju su izradili “Savjetnici” sastavljeni od Erste, Deloitte, Wolf Theiss i ASFiNAG. Savjetnici su za 50,80 milijuna kuna ugovorenu cijenu bili dužni istražiti sve opcije monetizacije tj. rješavanja duga ta dva javna poduzeća, kako bi Vlada mogla odlučiti koja opcija je najbolja za javni interes, te provesti postupak realizacije odabrane opcije.

 

Na zahtjev sindikalnih središnjica i udruga, Vlada RH je 25. listopada 2013. objavila spomenutu studiju iz koje se vidi da Savjetnici nisu izvršili svoj zadatak jer nisu istražili sve opcije za monetizaciju, već samo jednu koju su Vladi i preporučili – davanje autocesta u dugoročnu koncesiju. Tako je Vlada RH umjesto naručene studije o monetizaciji, dobila studiju o koncesiji autocesta. Na to su sindikati i udruge od samog početka upozoravali, a i sam ministar Hajdaš Dončić je 25. studenog 2013. uputio dopis (nalazi se niže u prilogu) Savjetnicima u kojem je utvrdio da nisu istražene druge opcije monetizacije osim dugoročne koncesije kao što su refinanciranje duga i izdavanje obveznica. Ministar je u istom dopisu od Savjetnika zatražio da u roku od 7 dana dostave studiju sa istraženim svim opcijama monetizacije ili će pokrenuti postupak raskidanja ugovora sa Savjetnicima. Do danas je prošao 21 dan, a Savjetnici prema našim informacija traženo nisu dostavili niti je ministar s njima raskinuo ugovor.

 

Od Vlade RH tražimo:

1. da raskine ugovor sklopljen sa Savjetnicima i zatraži povrat isplaćenih sredstava jer Savjetnici nisu izvršili ugovornu obvezu

2. da poništi odluku o odabiru modela dugoročne koncesije za rješavanje duga poduzeća HAC i ARZ te vrati postupak na početak kako bi se istražile druge opcije kojima se rješava taj dug bez davanja autocesta u dugoročnu koncesiju.

 

– Dopis ministra Hajdaš – Dončića možete preuzeti na:

dopis_mppi

 

Fotografije prosvjedne akcije: