OSNOVAN KRIZNI ODBOR ZA CVJETNI TRG

OSNOVAN KRIZNI ODBOR ZA CVJETNI TRG

Na inicijativu Prava na grad i Zelene akcije osnovan je Krizni odbor za Cvjetni trg. Krizni odbor je osnovan u svrhu širenja građanskog otpora gradskoj politici otimanja javnog i socijalnog prostora grada koja pogodovanjima investitoru omogućuje projekt na Cvjetnom trgu. Sukladno tome Odbor će pozvati građane na solidarnost i građanski neposluh. Odbor će definirati strateške smjernice u nastavku kampanje Prava na grad i Zelene akcije te sudjelovati u planiranju daljnjih aktivnosti.

U radu Kriznog odbora sudjelovat će preko 40 urbanista, arhitekata, povjesničara umjetnosti, politologa, sociologa, pravnika, aktivista, umjetnika i stanovnika Donjeg Grada. U osnivačkom sastavu Odbora se nalaze Mirjana Krizmanić, Josip Kregar, Dražen Lalić, Mladen Škreblin, Vinko Uhlik, Boško Budisavljević, Krešo Ivaniš, Niko Gamulin, Snješka Knežević, Frano Dulibić, Zlatko Uzelac, Davorin Stipetić, Zvonko Maković, Ratko Vučetić, Krešimir Galović, Vladimir Lay, Dražen Šimleša, Hrvoje Jurić, Vili Matula, Urša Raukar, Suzana Jašić, Tin Gazivoda, Vesna Teršelić, Jagoda Munić, Toni Vidan, Sadra Benčić, Boris Bakal, Sergej Pristaš, Dejan Kršić, Cvijeta Senta, Bernard Ivčić, Srećko Horvat, Eugen Vuković, Lovorka Kušan, Marko Sančanin, Vera Petrinjak Šimek, Tomislav Tomašević, Teodor Celakoski.

Krizni odbor će uskoro izaći u javnost s planom aktivnosti za Cvjetni trg te pozvati građane da se uključe u kampanju.

Kontakt:
– koordinator inicijative Pravo na grad, Teodor Celakoski
– članica Odbora, Mirjana Krizmanić