Početak istraživačkog projekta GREEN-PATHS o pravednoj tranziciji

Početak istraživačkog projekta GREEN-PATHS o pravednoj tranziciji

S 1.10 ove godine započeo je istraživački projekt GREEN-PATHS: European Knowledge Hub on Just Transition kojeg Pravo na grad provodi zajedno sa još 12 partnera iz akademske zajednice i civilnog sektora na temu pravedne tranzicije sa fokusom na europski zeleni plan i prateće politike i mjere planirane za realizaciju ciljeva definiranih zelenim planom.

GREEN-PATHS projekt ima za cilj analizirati različite aspekte pravedne tranzicije u kontekstu provedbe zelenog plana, stvarajući okvir za razumijevanje ključnih problema, izazova i trendova na osnovi recentnih istraživanja. Rezultati istraživanja planiraju se usmjeriti za razvoj i implementaciju učinkovitijih i prilagođenijih strategija i politika sa pozitivnijim učinkom i smanjenjem negativnih posljedica na održivost okoliša i boljitka zajednice. 

Za lakše praćenje razvoja trogodišnjeg projekta, pokrenuta je web stranica www.greenpaths.info na kojoj se mogu naći informacije o projektu, članovima istraživačkog konzorcija te informacije o fazama razvoja projekta sa analizama i materijalima koji će biti objavljeni tokom projekta. Aktivnosti je također moguće pratiti putem LinkedIn stranice projekta.

Prvi sastanak svih 13 projektnih partnera iz 11 zemalja održan je u Bruxellesu 2.-3. listopada čime su započele projektne aktivnosti u suradnji sa koordinatorom projekta ispred Europske Unije i članicom uprave Komisije nadležne za politiku EU-a u području obrazovanja, mladih, sporta i kulture.

The GREENPATHS project is funded by the EU’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement 101112305. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

https://cordis.europa.eu/project/id/101112305