Podrška prosvjedima

Podrška prosvjedima

Pravo na grad i Zelena akcija podupiru aktualne prosvjede građana širom Hrvatske ukoliko su nenasilni i bez govora mržnje.

Prosvjedi u posljednjih tjedan dana prerastaju u autentični nenasilni građanski bunt sve manje ovisan o pojedincima i marginalnim političkim interesima. S obzirom na takav razvoj događaja smatramo da se niti jedna stranka ili udruga ne bi trebala uključivati u organizaciju prosvjeda. Nakon što smo u mirnim prosvjedima sudjelovali kao građani, želimo ovim priopćenjem za javnost dati svoj doprinos artikulaciji građanskog nezadovoljstva koje se širi zemljom.

Prosvjedi pokazuju kulminaciju nezadovoljstva dosadašnjom nemoći da se utječe na društvene procese poput kriminalno provedene privatizacije i sveopće korupcije koji su rezultirali socijalnom nepravdom i neimaštinom građana. Nažalost, političko – poslovne elite već bezobzirno djeluju na otimanju preostalih zajedničkih resursa koji će dovesti do još većeg osiromašenja građana i isključenja iz postupaka donošenja odluka (to se jasno može vidjeti u nedavnom manifestu premijerkinog savjetnika Borislava Škegre). Nadamo se da će ovi prosvjedi prerasti u novu društvenu snagu koja će se tome odupirati vodeći se sljedećim ciljevima:

1. Zaustavljanje druge privatizacijske pljačke

Nakon kriminalno provedene privatizacije 90-ih najavljuje se novi val privatizacije javnih poduzeća i to onih koja upravljaju zajedničkim prirodnim resursima (Hrvatske šume, HEP, JANAF), a nedavnim izmjenama Zakona o vodama se pokušalo najprije Hrvatske vode pretvoriti iz neprofitne ustanove u javno poduzeće da bi se potom krenulo u privatizaciju. Zahtijevamo da se iskorijeni korupcija u javnim poduzećima te se oštro protivimo privatizaciji svih institucija i poduzeća koja upravljaju prirodnim resursima. Tim se resursima treba održivo upravljati radi dugoročnog javnog interesa, a privatna poduzeća po prirodi stvari njima upravljaju radi uvećanja kratkoročnih profita. Ukoliko građani Hrvatske posredno izgube kontrolu nad upravljanjem prirodnim resursima, gube kontrolu nad vlastitom budućnosti.

2. Zaustavljanje devastacije zajedničkih prirodnih i urbanih resursa (Jadransko more, šume, vode, prostor…)

Političke elite podržavaju projekte kojima se ugrožavaju zajednički prirodni i urbani resursi o kojima ovisi budući razvoj Hrvatske. Tako je primjerice pod krinkom golfa i pod zaštitom Zakona o igralištima za golf koji nema niti jedna druga država na svijetu, u Hrvatskoj započela apartmanizacija cijele obale i zaštićenih prirodnih područja u unutrašnjosti. Ponovno se najavljuje pokretanje projekta “Družba Adria” kojim bi se ruska nafta transportirala Jadranskim morem zbog mizernog godišnjeg prihoda koji je jednak zajedničkom prihodu 4 veća hotela na obali. Predstoje nam i izmjene Zakona o šumama kojima se olakšava apartmanizacija na šumskom zemljištu te izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima se 10 puta smanjuje naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

3. Uvažavanje mišljenja građana koje se izražava peticijama, prosvjedima, referendumima i drugim oblicima direktne demokracije

Demokracija se u Hrvatskoj više ne smije svoditi samo na izlazak na izbore jednom u 4 godine. Zahtijevamo da vlast na svim razinama konačno počne uvažavati mišljenja građana izražena kroz referendume, prosvjede, peticije i druge oblike sudjelovanja. Primjerice, prosvjedi za Varšavsku su ostali nenasilni, no unatoč peticiji od 55.000 potpisa skupljenih u kratkom roku, 8 prosvjeda od 3000 – 5000 građana te svim istraživanjima javnog mnijenja – gradska i državna vlast su u Varšavskoj opet napravili po svome, suprotno volji građana. Pouka ne smije biti da prosvjedi građana ubuduće trebaju postati nasilni kako bi nešto promijenili, već da vlast konačno mora početi uvažavati mišljenja građana. U posljednje vrijeme građani su jasno pokazali da se neće više zadovoljiti samo izlaskom na izbore, već da žele aktivno sudjelovati u donošenju odluka koje se odražavaju na njihov život.