Preporuke za stambene politike na temelju istraživanja o strukturi stambenih statusa i stambenim potrebama

Preporuke za stambene politike na temelju istraživanja o strukturi stambenih statusa i stambenim potrebama

Pravo na grad objavljuje policy preporuke na temelju istraživanja o strukturi stambenih statusa i stambenim potrebama za različite društvene skupine u gradu Zagrebu izrađene u okviru projekta “Prava u praksi – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava” koji provode Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, IPE – Institut za političku ekologiju, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Pravo na grad uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo. 

preuzmi dokument > Policy rješenja na temelju provedenog istraživanja o strukturi stambenih statusa i stambenim potrebama za različite društvene skupine u gradu Zagrebu