Prijedlog nove Uredbe o uslužnim područjima u javnom savjetovanju

Prijedlog nove Uredbe o uslužnim područjima u javnom savjetovanju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 5. lipnja 2023. godine pokrenulo javno savjetovanje o nacrtu prijedloga nove Uredbe o uslužnim područjima koje traje do 20. lipnja 2023. godine. Podsjetimo, nakon što je Ustavni sud svojim odlukama proglasio postojeću Uredbu o uslužnim područjima neustavnom, Vlada je do 15. srpnja 2023. godine bila zadužena za kreiranje nove uredbe. Eventualno nedonošenje nove uredbe dovelo bi do pravne praznine, čime bi počela važiti uredba iz 2014. godine koja definira 20 uslužnih područja.

U prijedlogu nove uredbe definirano je 41. uslužno područje, a ono što se mijenja jest odredba vezana uz uslužno područje 38. Točnije, društvo preuzimatelj na uslužnom području 38 više nije Izvor Ploče d.o.o, već vodovod iz Metkovića uslijed zadovoljenja kriterija isporučene pitke vode i prihoda u protekle tri godine.

Osim samog prijedloga, Ministarstvo je objavilo i detaljno obrazloženje uspostave svakog uslužnog područja prema kriterijima i ciljevima ZoVU-a. Detaljni kriteriji i ciljevi uspostave uslužnih područja prikazani su na grafičkom prikazu.

Savjetovanje o prijedlogu Uredbe otvoreno je do 20. lipnja 2023. godine, a pristupiti mu možete na poveznici.

Usporedno sa javnim e-savjetovanjem, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi 10 sastanaka sa postojećim javnim isporučiteljima vodnih usluga o svim bitnim pitanjima vezanim uz novu uredbu.

Tekst je objavljen u okviru projekta “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” koji sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda (broj ugovora: UP.04.2.1.06.0033). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna RH (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 469.083,4 eura po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Prava na grad.