Protivimo se golf igralištima na lokacijama Oštrica, Brištane, Zablaće i Prukljan

Protivimo se golf igralištima na lokacijama Oštrica, Brištane, Zablaće i Prukljan

Koalicija udruga danas je uputila primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, zahtijevajući prije svega produljenje javne rasprave prema članku 88. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji jer se radi zapravo o novom prijedlogu prostornog plana županije. Udruge su isto tako zatražile da u novom prostornom planu županije zbog apartmanizacije i devastacije vrijednih ekoloških i arheoloških lokaliteta ne budu igrališta za golf na lokacijama Oštrica, Brištane, Zablaće i Prukljan.

Nakon otuđenja knjige komentara je javni uvid sa 30 dana produljen za 7 dana što ne smatramo dovoljnim zakonskim rokom. Sam župan g. Goran Pauk je na javnoj raspravi održanoj dana 17. siječnja 2011. godine istaknuo je kako je od 180 članaka iz prethodne verzije plana čak stotinu izbrisano ili promijenjeno pa se očito radi o ozbiljnoj rekonstrukciji tj. novom prostornom planu. U tom slučaju je sukladno članku 88. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007) potrebno prostorni plan staviti na javni uvid u trajanju od 60, a ne svega 30 (+7) dana.

Prema predloženim izmjenama prostornog plana predviđena su sljedeća nova igrališta za golf: R1- Zablaćki poluotok (Grad Šibenik), R1g- poluotok Oštrica (Grad Šibenik), R1g -Brištane (Grad Drniš) i Tg – u okviru ugostiteljsko turističke zone Srima omogućen je smještaj golf igrališta kao tematskog parka. Isto tako se već u postojećem prostornom planu nalazi R1 -golf igralište uz Prukljansko jezero (Grad Skradin).

Sva navedena područja se nalaze u područjima ekološke mreže, te su kandidati za Europsku ekološki mrežu NATURA 2000 stoga je neprimjerno planirati gradnju velikih turističkih naselja i igrališta za golf u tim ekološki vrijednim područjima koja će ih nepovratno devastirati i apartmanizirati. U smislu devastacije vrijednih ekoloških područja najopasnija su planirana igrališta na Prukljanu i Rtu Oštrica zbog utjecaja na ekološku mrežu i urbanizacije, do sad sačuvanih, prirodnih područja. Smatramo da zbog utjecaja na Prukljan treba iz prostornog plana izbrisati golf igralište, kao i turističku zonu od 2500 ležaja uz Prukljansko jezero. Igralište na Zablaćkom poluotoku se nalazi uz ekološki i arheološki vrijedna područja, a za golf igralište Srima treba dodatno ispitati utjecaj na okoliš. Igrališta Oštrica i Brištane su neprihvatljiva i zbog urbanizacije područja povrh prekomjernog povećanja turističkih zona u Županiji. Rt Oštrica je predložen za zaštitu kao zaštićeni krajolik, pa je neprihvatljivo da se predložena zaštita povuče zbog igrališta za golf. Kod rta Oštrica je predviđena i nautička luka pa smatramo da se ista također treba izbrisati iz prostornog plana.

Sustavni problem ovog prostornog plana je nedostatak vizije koja bi išla u smjeru održivog razvoja Županije. To se očituje najviše u planiranom povećanju smještajnih kapaciteta sa postojećih 18.428 kreveta na planiranih čak 47.650 u novim turističkim naseljima. U ove smještajne kapacitete čak nisu pribrojani apartmani i hoteli u planiranim golf igralištima R1g u kojima je planirana gradnja, a odnosi se na igrališta planirana na Rtu Oštrica i Brištane. Posebice želimo istaknuti nevjerojatno povećanje turističkih kapaciteta tj. apartmana na području grada Šibenika primjerice u stambenoj zoni Zablaće što nema nikakve veze s potrebama stanovnika županije čiji se broj konstantno smanjuje. Smatramo da planirani smještajni kapaciteti nisu napravljeni niti na temelju analize turističkih potreba, već se radi špekulacija na tržištu nekretnina dodatno urbaniziraju trenutno neurbanizirani dijelove i omogućava gradnja izvan naseljenih područja. Smatramo da planirane smještajne kapacitete treba znatno smanjiti i fokusirati razvoj turizma u Županiji na produženje sezone naročito kroz oblike avanturističkog turizma, izletničkog i ekološkog turizma, za koje ova Županija ima izvrsne preduvjete. Također ne postoji jasna vizija korištenja mnogobrojnih vojnih objekata, za koje treba istražiti mogućnost prenamjene u primjerice turističke kapacitete.

Koalicija udruga:
Zelena akcija, Jagoda Munić
Pravo na grad, Teodor Celakoski
Udruga građana “Šibenski građanski forum”, Vladimir Kužina
Ekološka udruga Krka, Inga Kukolj
Zajednica građanskih udruga Šibensko-kninske županije “Izvori”, Zlatko Štrbinić
Eko – Zadar, Atana Grbić