Radionica za podstanare u Dubravi

Radionica za podstanare u Dubravi

U ponedjeljak 18.12. u 17 h u Narodnom sveučilištu Dubrava (Dubrava 51a, ulaz kod knjižnice, drugi kat, učionica br. 4) organiziramo posljednju ovogodišnju radionicu za podstanare, koja je dio ciklusa radionica koje Pravo na grad organizira s ciljem boljeg upoznavanja s postojećim institucionalnim i zakonodavnim okvirom koji u Hrvatskoj regulira područje tržišnog najma, te poticanja na korištenje ugovora o najmu stana kao najsnažnijeg alata u reguliranju odnosa između najmodavaca i najmoprimaca.

Na radionici ćemo govoriti o problematici najma i prava na stan u stambenim politikama u Hrvatskoj, o temi zakonskog okvira koji regulira podstanarstvo, odnosno važećih zakona na koje se podstanari mogu pozvati, te o pitanju “idealnog” ugovora o najmu – ugovoru koji na pravedan način u skladu sa zakonom regulira proces ulaska u stan, prava i obveze najmoprimaca i najmodavaca tijekom boravka u stanu i proces izlaska iz stana.

Sve koji dolaze molimo da sa sobom ponesu svoj primjerak ugovora o najmu kako bismo stavke iz ugovora zajednički analizirali, usporedili sa zakonskim odredbama i u skladu s njima oblikovali preporuke za njihovo bolje formuliranje na način da štite njihova prava najmoprimaca. Na kraju, na radionici će biti moguće konzultirati se i o mogućnostima rješavanja pojedinačnih problema s kojima se u podstanarstvu suočavate.

Na radionici ćete moći preuzeti i svoj primjerak našeg “Priručnika za podstanare” (https://cutt.ly/uwUfHYzo), praktični alat koji razumljivim rječnikom pojašnjava zakonske odredbe koje se tiču najamnih stambenih odnosa, koristan za informirannje kako najmoprimaca, tako i najmodavaca o njihovim pravima i obvezama. A do tada, pogledajte video! “I podstanari imaju pravo”: https://cutt.ly/VwUfJJoR.

Radionicu organizira udruga Pravo na grad u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu, a možete se prijaviti putem ovog formulara: https://shorturl.at/dkBRY