RUŠENJE DVORIŠNE ZGRADE TISKARE JE BESPRAVNO – DOZVOLA ZA UKLANJANJE NIJE PRAVOMOĆNA

RUŠENJE DVORIŠNE ZGRADE TISKARE JE BESPRAVNO – DOZVOLA ZA UKLANJANJE NIJE PRAVOMOĆNA

Investitor projekta na Cvjetnom trgu posljednjih tjedana u javnosti pokušava proizvesti dojam kako za realizaciju projekta nema prepreka te kako je sve gotovo. Suprotno tome, investitor nema niti jednu lokacijsku i građevinsku dozvolu, kao niti dozvole za uklanjanje kina Zagreb i dviju uličnih zgrada. Jedina dozvola koju je dobio je konačna, ali nepravomoćna dozvola za uklanjanje dvorišne zgrade tiskare. Dozvola nije pravomoćna jer su protiv nje pokrenuti sporovi pred upravnim sudom.

Prema mišljenju odvjetnika zainteresiranih strana, kao i prema pravnom mišljenju neovisnog stručnjaka za upravno pravo, dr. sc. Marka Šikića (Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu), dozvola za uklanjanje zgrade koja je samo konačna, a nije pravomoćna, za razliku od građevinske dozvole, ne omogućuje započinjanje radova. Uklonjeni objekt naime nije moguće vratiti u prethodno stanje ukoliko sud odluči poništiti dozvolu. Stoga su svi radovi do okončanja spora bespravni.

Hoto grupa međutim uporno manipulira pravnim odredbama i pojmovima. Tako je na ploči s obavijesti o dozvoli izvješenoj na ogradi u Preobraženskoj ulici u početku bilo istaknuto kako je dozvola za uklanjanje pravomoćna, a tek je kasnije, nakon medijskih napisa, riječ “pravomoćna” prelijepljena riječju “konačna”. Očekujemo da će investitor nastaviti zloupotrebljavati složenost ove pravne situacije miješanjem dozvole za uklanjanje (koja ne omogućuje početak uklanjanja ukoliko nije pravomoćna) i dozvole za građenje (koja omogućuje početak građenja prije pravomoćnosti na rizik investitora).

Budući da se radi o bespravnom uklanjanju, Pravo na grad i Zelena akcija zatražili su inspekcijski nadzor te obustavu radova. Odluka inspekcije definitivno će pokazati jesu li odvjetnici Hoto grupe loše napravili svoj posao ili je država stala na stranu bespravnog rušitelja.

U prilogu: Pravno mišljenje o čl. 301. st. 1. Zakona prostornom uređenju i gradnji (.doc)