ŠTAKORIMA DERATIZACIJA, A GRADU STRATEGIJA

ŠTAKORIMA DERATIZACIJA, A GRADU STRATEGIJA

Pravo na Grad i Zelena akcija:

Projekt lifestyle centra u bloku između Cvjetnog trga i Gundulićeve kojeg je nedavno predstavila Hoto grupa, potvrdio je sve što su inicijativa “Pravo na grad” i Zelena akcija isticale u svojim dosadašnjim istupima. Taj projekt, koji se opravdava kao “čišćenje štakornjaka,” je prije svega golema garaža u centru Zagreba – i to u pješačkoj zoni. Zatim, to je shopping centar, po sadržajima i veličini vrlo sličan Kaptol centru. I konačno, to je elitno stambeno naselje, zatvoreno za građane – ekskluzivne “Hoto ville” u središtu grada.

Koliko god se tvrdilo kako je ovdje riječ tek o “ispitivanju mogućnosti prostora”, te kako još ništa nije definirano, očigledno je da se radi o završenom arhitektonskom rješenju. Zaključujemo da se njime zapravo ne ispituje prostor, već granice tolerancije javnosti. Nakon što javnost bude dovoljno iritirana megalomanskim projektom, investitor kalkulira da će lakše “proći” s eventualno ublaženom verzijom istog lifestyle centra – po principu: ako ne prođe rušenje zgrada na Cvjetnom trgu, proći će barem rušenje kina.

Zanimljivo je kako unatoč projektu koji je u mnogočemu protivan gradskim propisima, investitor nastupa vrlo samouvjereno. Takvo samouvjereno djelovanje mimo pravila nije moguće bez podrške i garancija gradske vlasti. Očito je da je projekt – građanima iza leđa – odavno dogovoren s onima koji su na vlasti.

Za provedbu tog dogovora i njegovo stručno opravdavanje zadužen je Slavko Dakić, Pročelnik gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada i ‘glavni gradski strateg’. On istodobno nastupa kao glasnogovornik projekta i investitora te predsjedava njegovim Stručnim sudom. Dakić međutim, u tome ne vidi ništa sporno, budući da je – smatra on – u ovom slučaju privatni interes sukladan javnom. Nažalost, nije objasnio što bi tu točno bio javni interes, no potpuno je izvjesno što je privatni interes.

Neobično je također, što ‘glavni gradski strateg’ tvrdi kako u procesu sudjeluje prije svega kao stručnjak te kako će konačnu odluku o svemu dati Skupština Grada Zagreba. Budući da je on primarno odgovoran za smjer razvoja grada, tu svoju odgovornost ne može prebacivati ni na koga. Ukoliko Slavko Dakić nije spreman procjenjivati prvenstveno prema mjerilu interesa grada i njegovih građana, a ne prema navodnim stručnim mjerilima arhitektonske kvalitete ili ljepote – a zapravo prema privatnom interesu investitora – onda je opasno što obnaša tako odgovornu dužnost.

Usprkos postojanju Gradskog zavoda za prostorno uređenje (pa čak i Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada) Zagreb još uvijek nema strategiju razvoja. Ovakvom situacijom gradska vlast stvara okruženje u kojem razvoj određuju isključivo potrebe velikih investitora, čime se proces obrće naglavačke. Gradska vlast je ta koja treba predložiti kako će se razvijati centar grada i njegovi blokovi. Zatim treba testirati svoje prijedloge kroz javnu raspravu i uskladiti ih s interesima i potrebama građana, a tek potom otvoriti prostor za sve one investitore koji su na te potrebe sposobni odgovoriti.

Sadašnjim, obrnutim procesom, u kojem se po želji investitora namjerava mijenjati Generalni urbanistički plan, gradska vlast priprema teren za otvaranje donjogradskih blokova nesmetanom prodoru divljeg kapitala. Ovo potvrđuje činjenica da je gradonačelnik Bandić spremno stao iza projekta pa čak i preuzima formulacije Tomislava Horvatinčića o “čišćenju štakornjaka”.

Za problem štakora potrebna je deratizacija, a ne rušenje; za donjogradske blokove pažljiva obnova i uređenje, a ne lifestyle centri; za grad strategija razvoja, a ne samovolja; za investitore jasna pravila igre, a ne tajni dogovori.

Inicijativa “Pravo na grad” i Zelena akcija nastavit će se snažno protiviti provođenju ovog projekta i neće dozvoliti da takvo postupanje gradske vlasti postane praksa. Oko ove teme uspostavljamo širu društvenu platformu, sastavljenu od stručnjaka i stručnjakinja i civilnih inicijativa. Također, pozvat ćemo građane i građanke da se uključe i aktivno sudjeluju.

————————————————————————————-

Što je javni interes na lokacijama donjogradskih blokova i lokacijama “gradskih projekata”?

Budući da gradski dužnosnici, koji su sudjelovali u radu Stručnog suda anketnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za blok kina Zagreb na Cvjetnom trgu (prvenstveno Slavko Dakić), nisu javnosti pokazali u čemu se sastoji javni interes razmatranog projekta (osim čišćenja smeća i uklanjanja štakora) potrebno je ukazati u čemu bi se sastojao javni interes na ovoj i sličnim lokacijama donjogradskih blokova i lokacija “gradskih projekata”.

Javni interes očituje se u provedbi urbane obnove i sanacije donjogradgradskih blokova (kao i nove izgradnje na lokacijama “gradskih projekata”) na temelju transparentne, javnosti dostupne i zakonom propisane procedure, kojom će se osigurati ravnopravno učešće lokalnog stanovništva i svih gospodarskih, kulturnih i drugih subjekata zainteresiranih za ove prostore.

Takva procedura može se osigurati provedbom uobičajene metodologije i najbolje stručne prakse detaljnog planiranja u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba:

1. Detaljna inventarizacija i valorizacija postojećeg stanja (svakog pojedinog objekta i zemljišne čestice unutar bloka/lokacije);

2. Definiranje programa urbane obnove u suradnji sa zainteresiranim stranama na temelju prethodne javne rasprave;

3. Izrada prijedloga detaljnog urbanističkog plana (DUP) koji se putem zakonski definiranog procesa javne rasprave verificira od šire stručne i građanske javnosti;

4. Usvajanje detaljnog urbanističkog plana na Skupštini Grada Zagreba;

5. Provedba urbanističko arhitektonskih natječaja i izrada projekta na temelju usvojenog detaljnog urbanističkog plana.