Ustavni sud protiv prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama

Ustavni sud protiv prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama

Ustavni sud Republike Hrvatske je, uz dva izdvojena mišljenja, odbacio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama kojega je predložilo čak 32 predlagatelja, od kojih su većina jedinice lokalne samouprave te vodna komunalna poduzeća. Podsjetimo, predlagatelji su tijekom protekle godine pokrenuli dvije ustavne tužbe, pri čemu se jedna tiče Zakona o vodnim uslugama, a druga Uredbe o uslužnim područjima koja definira 41. uslužno vodno područje. Velik broj lokalnih vlasti reagirao je netom nakon Vladinog donošenja Uredbe, osporavajući kriterije i načine formiranja uslužnih područja, pri čemu smatraju kako je Uredba de facto neprovediva i nepravedna po nizu čimbenika, kao što je pitanje vlasništva nad infrastrukturom te pitanja odlučivanja u novoformiranim uslužnim područjima. Pravo na grad je sa partnerskim organizacijama tematske mreže JEDRO provelo niz fokus grupa i intervjua sa jedinicama lokalne samouprave i vodnim komunalnim poduzećima na temu kriterija za određivanje uslužnih područja te mogućnostima provedbe vodne reforme. Analizom prikupljenih podataka utvrđen je niz otvorenih pitanja i nejasnoća o izradi i provedbi Uredbe i Zakona o vodnim uslugama, te je temeljem analize planirana izrada prijedloga smjernica za prilagodbu i provedbu reforme vodnih usluga.

Recentna odluka Ustavnog suda veže se na odluku od 29. ožujka 2022. godine kojom se privremeno obustavilo izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju te Uredbe do donošenja odluke o njezinoj suglasnosti s Ustavom i zakonom. Sadašnjom odlukom Ustavni je sud potvrdio da je sporni Zakon o vodnim uslugama u skladu sa Ustavom, dok je spornu Uredbu izdvojio u zaseban predmet o kojemu bi uskoro trebao donijeti odluku. Lokalne vlasti su, dakako, nezadovoljne presudom Ustavnog suda te se nadaju da će presuda u slučaju Uredbe o uslužnim vodnim područjima ipak biti nešto drugačija.

Rješenje Ustavnog suda s izdvojenim mišljenima sudaca objavljeno je u službenom glasniku 25. siječnja, te je dostupno na web stranici Narodnih novina (NN 9/2023).

Tekst je objavljen u okviru projekta “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” koji sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda (broj ugovora: UP.04.2.1.06.0033). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna RH (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 469.083,4 eura po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Prava na grad.