Utjecaji na okoliš golf-resorta na Srđu nisu prihvatljivi!

Utjecaji na okoliš golf-resorta na Srđu nisu prihvatljivi!

Zelena akcija, Srđ je naš i Pravo na grad pozivaju ministra Zmajlovića da izda rješenje kojim se utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglašava neprihvatljivim te na taj način održi svoje obećanje o vraćanju povjerenja građana u studije utjecaja na okoliš.

 

549859_10200448645807490_2058785756_n

Sam postupak procjene utjecaja kompromitiran je višestrukim nezakonitim pogodovanjima investitoru, a studija manjkava i površna.

Studija utjecaja na okoliš golf-resorta na Srđu ima cijeli niz manjakavosti na koje smo upozoravali tijekom postupka, a na koje nije adekvatno ili uopće odgovoreno.

 1. Pri procjeni utjecaja nije uzet u obzir utjecaj dva apartmanska naselja sa preko 400 apartmana;
 2. Nije rađena procjena povećanog crpljenja vode na ekosustav rijeke Omble;
 3. Nisu provedena mjerenja propusnosti odnosno procjeđivanja kroz krški teren (markerima) radi ustanovljavanja eventualnog utjecaja na tokove podzemnih voda i na more niti je planiran kasniji monitoring;
 4. U studiji nije procjenjena količina pesticida koji će se upotrebljavati na golf igralištu;
 5. Nije rađena procjena utjecaja na morske ekosustave zbog ispiranja gnojiva i pesticida;
 6. Izgradnjom golf resorta uništit će se 62% autohtone vegetacije, pa je nevjerojatno da se ocijenjuje pozitivnim da će se ovo područje štititi od požara sječom šuma i fragmentacijom staništa;
 7. Nije uzet u obzir kontinuirani trend opadanja količina padalina prilikom odluke da se investitoru ustupi više od petine trenutno raspoložive vode sa izvora Omble. U procjeni korištenja kišnice korišteni su zastarjeli podaci o padalinama iz razdoblja kada su suše bile daleko rijeđe. Nisu uzete u obzir klimatske promjene. U procjenu korištenja voda za navodnjavanje je trebalo uzeti period od posljednjih 20 godina i posebno se osvrnuti na ljetni, sušni period;
 8. Nije procjenjen potencijalni alergijski učinak trava i drugog alohtong bilja koje se namjerava saditi na platou brda Srđ;
 9. Studija je puštena u daljnju proceduru bez da su ispunjeni prethodno eksplicitno postavljeni uvjeti članova povjerenstva;
 10. Dobit za grad Dubrovnik je rađena na temelju ekonomske studije koja ne zadovoljava suvremene stručne kriterije. Studija procjene troškova i koristi ne postoji;
 11. Predloženo područje zahvata za potrebe izrade SUO nije ciljano faunistički istraživano.

Smatramo da je studija utjecaja na okoliš nedostatna i loše kvalitete, te ne prikazuje realni utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu. Ovaj projekt, a posljedično ni studija nisu usklađeni sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske te pozivamo Ministra Zmajlovića da zahvat proglasi neprihvatljivim za okoliš.