Voda i odvodnja su ljudsko pravo!

Voda i odvodnja su ljudsko pravo!

logo

Pravo na grad i Zelena akcija pozivaju građane Republike Hrvatske da se priključe prikupljanju potpisa za prvu Europsku građansku inicijativu koja na dnevni red tijela Europske Unije pokušava staviti pitanje prava na vodu i odvodnju za sve građane EU. Naime, Hrvatska je 1. srpnja postala EU članica, a prije nekoliko dana hrvatskim građanima omogućeno je i jednostavno online potpisivanje na portalu inicijative. Ovoj hvalevrijednoj inicijativi koju Pravo na grad i Zelena akcija u potpunosti podržavaju, hrvatski građani se mogu priključiti još samo dva tjedna, do 9.rujna, nakon čega se očekuje da Europska komisija formulira zakonodavni prijedlog o ovoj temi.

Inicijativu za prikupljanje milijun potpisa za vodu i odvodnju kao ljudsko pravo pokrenuo je Europski savez sindikata javnih službi (EPSU), a koordinaciji su se uz ostale sindikalne organizacije priključile europske federacije udruga za zaštitu okoliša, borbu protiv siromaštva, prava žena, radnička prava te javno zdravstvo. Potpisi su se počeli prikupljati 4. rujna 2012. godine, a od prije nekoliko dana putem gore navedene web stranice svoj potpis mogu dati i hrvatski građani.

Europska građanska inicijativa je pravni instrument EU koji je stupio na snagu u svibnju 2012. godine, a kojim se želi omogućiti građanima EU da više sudjeluju u zakonodavnom procesu na razini Unije. Građansku inicijativu treba poduprijeti najmanje jedan milijun građana EU-a iz najmanje 7 od 28 država članica. Ukoliko inicijativa prikupi dovoljan broj važečih potpisa poziva se Europsku komisiju da formulira zakonodavni prijedlog na temelju zahtjeva inicijative. Trenutno je europska građanska inicijativa za pravo na vodu uspjela u prikupljanju potrebnog broja potpisa, ali smatramo kako je važno da i hrvatski građani podrže njezine zahtjeve te na taj način povećaju njihov legitimitet.

Univerzalno ljudsko pravo na čistu i dostupnu pitku vodu te odvodnju 2010. prepoznali su Ujedinjeni narodi kroz Rezoluciju 64/292 koja eksplicitno priznaje ovo ljudsko pravo te činjenicu da su voda i odvodnja ključni za zdrav život. Rezolucija poziva države i međunarodne organizacije da omoguće financijske resurse i pomoć u građenju kapaciteta i transferu tehnologije s ciljem pružanja sigurne, čiste i pristupačne pitke vode i odvodnje za sve. Unatoč tome mnogi ljudi i dalje ne uživaju ovo pravo. Na globalnoj razini čak 800 milijuna ljudi nema pristup vodi, a čak 2 miljarde odvodnji. Kada je riječ o Hrvatskoj, prema Strategiji održivog razvitka RH iz 2009. godine priključenost na sustav javne vodoopskrbe iznosi samo 78%, a na sustave javne odvodnje 43%. Ovi podaci pokazuju samo fizički pristup vodoopskrbi i odvodnji međutim zbog povećanih cijena komunalija građani sve teže mogu pristupiti ovim uslugama i iz financijskih razloga. Pravo na vodu i odvodnju dodatno je ugroženo tržišno orijentiranim pristupom Europske komisije te naglaskom na natjeacanju i liberalizaciji u sektoru ovih javnih usluga. No, ljudska su prava iznad interesa tržišta, a voda je javno dobro neophodno za život i zdravlje. Stoga voda mora ostati izvan pravila tržišta.

 

Prenosimo puni tekst peticije koju možete potpisati ovdje.

 

Voda i odvodnja su ljudsko pravo!

Voda je javno dobro, a ne roba!

Pozivamo Europsku komisiju da podnese zakonodavni prijedlog koji će ostvariti ljudsko pravo na vodu i odvodnju na način kako ga prepoznaju Ujedinjeni narodi, te koji će promovirati vodoopskrbu i odvodnju kao javne usluge neophodne za sve.

EU zakonodavstvo trebalo bi nalagati vladama da osiguraju i omoguće svim građanima dostatnu i čistu pitku vodu i odvodnju.

Zahtijevamo da:

1. Institucije EU i države članice budu obvezane osigurati da svi stanovnici uživaju pravo na vodu i odvodnju.

2. Opskrba vodom i upravljanje vodnim resursima ne budu podvrgnuti pravilima unutrašnjeg tržišta EU te da se onemogući liberalizacija vodnih usluga.

3. EU uloži veće napore u postizanje univerzalnog pristupa vodi i odvodnji.