Zagreb te zove – USKOK-u predana kaznena prijava protiv gradonačelnika Bandića zbog Varšavske

Zagreb te zove – USKOK-u predana kaznena prijava protiv gradonačelnika Bandića zbog Varšavske

Danas se u 12:00 h ispred USKOK-a na poziv Prava na grad i Zelene akcije okupilo oko 300 građana iz Živog zida za Varšavsku koji su se Državnom odvjetništvu i USKOK-u obratili prigodnom pjesmom “Zagreb te zove” i gumenim odčepljivačima za odvode. Predstavnici Prava na grad i Zelene akcije ovom su prilikom podnijeli prijavu USKOK-u protiv aktualnog gradonačelnika Milana Bandića zbog kaznenih djela počinjenim pri sklapanju ugovora o financiranju rampe u pješačkom djelu Varšavske. USKOK je kaznenu prijavu zaprimio, a Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić je primio koordinatora Prava na grad, Teodora Celakoskog i predsjednika Zelene akcije, Tomislava Tomaševića. Na sastanku je Glavni državni odvjetnik obećao da će se poduzeti svi potrebni izvidi te da će se u nakraćem roku donijeti odluka o daljnjem postupanju.

– Pjesmu “Zagreb te zove” koja najbolje oslikava situaciju u Gradu Zagrebu možete poslušati ovdje:

– Stihovi pjesme “Zagreb te zove” nalaze se ovdje

– Fotografije današnje akcije u visokoj rezoluciji možete preuzeti ovdje

Prema kaznenoj prijavi gradonačelnik Milan Bandić je kao službena osoba s ciljem da drugom i sebi pribavi znatnu imovinsku korist, sklopio ugovore za koje je znao da su štetni za pravnu osobu (Grad Zagreb), a protivno ovlastima (čl. 3. Statuta Grada Zagreba) i time prouzročio štetu pravnoj osobi, pa da je time počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti, opisano u čl.337.st.1. u vezi sa st.2.– 4., a kažnjivo po čl.337.st.4.KZ, u stjecaju s kaznenim djelom protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja – sklapanjem štetnih ugovora, opisano i kažnjivo po čl.294.st.1.KZ, primjenom čl.60. i 77.KZ.

Temeljem Ugovora o financiranju rekonstrukcije Varšavske i triju ugovora o građenju sklopljenih u ime Grada Zagreba po Milanu Bandiću u svojstvu gradonačelnika Grada Zagreba, osumnjičenik je obvezao Grad Zagreb na plaćanje navedenim izvođačima cijene ugovorenih radova u ukupnom iznosu od 10,609.654,18 kn uz uplatu i PDV od 23% na navedenu svotu u iznosu od 2.440.220,46 kn, odnosno sveukupnog iznosa od 13.049.874,64 kn na teret proračunskih sredstava Grada Zagreba,  o š t e t i v š i   t i m e   G r a d   Z a g r e b  za navedeni iznos, a tu je štetu prouzročio tako što je sklapanjem Ugovora o financiranju… (od 14.05.2009), u kojem se ugovoru za gradnje i radove opisane u istom neistinito navodi da predstavljaju uređenje komunalne infrastrukture za građevinsku zk česticu br.3025 k.o. Centar (iako se radi o odavno izgrađenoj nekretnini s potpuno uređenom komunalnom infrastrukturom), a nije u pitanju niti slučaj iz čl.37. u vezi sa čl.34. Zakona o komunalnom gospodarstvu, pa je osumnjičenik, obvezujući Grad Zagreb za plaćanje građenja i radova opisanih u Ugovoru o financiranju..  n e o v l a š t e n o   i   dijametralno suprotno odredbi čl.63. Statuta Grada Zagreba kojom se utvrđuju ovlasti Gradskog poglavarstva i gradonačelnika u sklapanju teretnih pravnih poslova – obvezavši Grad Zagreb, da najkasnije u roku od 5 godina od dana sklapanja tog ugovora v r a t i  HOTO GRUPI  cjelokupni iznos od 13.049.874,64 kn (jer su ti izdaci neistinito prikazani kao izdaci koje Grad Zagreb treba financirati svojim godišnjim „Programima gradnje objekata i komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba“ – iako je za donošenje navedenih programa, sukladno kogentnim propisima iz čl.34. i 35. u vezi sa čl. 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, isključivo nadležno predstavničko tijelo Grada Zagreba /tj. Gradska skupština/), a koje je pravo predstavničkog tijela neprenosivo na izvršna tijela odnosne samoupravne jedinice (ergo na gradonačelnika), te je na opisani način osumnjičenik namjerno prouzročio Gradu Zagrebu imovinsku štetu velikih razmjera – od preko 13 milijuna kuna, a istodobno je time, bitno snizujući dotadašnji standard kvalitete života i stanovanja u Zagrebu, osobito građanima nastanjenim u tom dijelu Varšavske ulice, nanio znatnu neimovinsku štetu.