U ovom kratkom pregledu procesa rekomunalizacije – vraćanja privatiziranih ili koncesioniranih komunalnih usluga pod javno upravljanje koji čak u periodu politika štednje hvata sve većeg maha diljem zemalja Evropske unije – David Hall iz Međunarodnog odjela za istraživanje javnih usluga pri Sveučilištu Greenwich analizira uzroke i poteškoće u tom procesu.

Pročitaj ostatak

John Bellamy Foster, urednik Monthly Reviewa, ugledni eko-sociolog i profesor na Sveučilištu u Oregonu, polemizira s idejom da je negativni rast moguć bez dokidanja ili urušavanja kapitalizma. Prema teorijskim pobornicima te ideje diktat privrednog rasta, koji bespovratno uništava uvjete života na Zemlji treba zamijeniti globalno koordiniranim smanjenjem ekonomske aktivnosti na planetarno održivu razinu. Taj značajan teorijski uvid, međutim, bez kritike kapitalističkog načina proizvodnje ne uspijeva odgovoriti niti na akutni problem da ekonomska i ekološka kriza daleko više pogađa siromašnije i manje razvijene niti na činjenicu da energetski učinkovitije tehnologije redovito dovode upravo do intenziviranja aktivnosti i daljnjeg povećanja potrošnje resursa. John Bellamy Foster naposljetku ocrtava što su stvarne ekonomske i društvene pretpostavke dokidanja te dvostruke krize.

Pročitaj ostatak

Tekst Uga Matteija, profesora međunarodnog i komparativnog prava na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu i redovnog profesora građanskog prava na Sveučilištu u Torinu, analizira političku i društvenu pozadinu borbi za zajednička dobra u Italiji. Na primjerima nacionalnog referenduma protiv privatizacije javnih usluga i vodoopskrbe, zauzimanju Teatra Valle i suprotstavljanju izgradnji trase brze željeznice u dolini Susa on pokazuje talijansku povijest razgradnje demokracije i intenzivne privatizacije dobara zbog kojih je koncept zajedničkih dobara – kao dobara nužnih za “zadovoljenje temeljnih prava čovjeka” – postao mobilizirajućim političkim faktorom. Riječ je o konceptu koji se pokazuje da može preutemeljiti upravljanje javnim uslugama i galvanizirati konstitutivne političke procese odozdo.

Pročitaj ostatak

Članak Christopha Hermanna – politologa, suradnika Working Life Research Institutea u Beču i predavača na Odsjeku za upravne znanosti Sveučilištu u Beču – nudi novu prizmu za sagledavanje neoliberalnih procesa komercijalizacije i privatizacije javnih usluga. Procesi kao što su uvođenje naplate u besplatno školstvo, privatno-javno partnerstva u zdravstvu, privatizacija javnih usluga kao što su čistoća ili vodoopskrba, redom su obilježeni jednom temeljnijom odrednicom: zamjenom usluge koja je vođena maksimiziranjem uporabne vrijednosti za korisnika robnim proizvodom koji je vođen maksimiziranjem ekonomskog učinka i profita za vlasnika poduzeća. Taj proces, znan kao komodifikacija, karakterizira redukcija općeg prava na javnu uslugu kao što su školstvo, zdravstvo ili vodoopskrba na ekonomski profit, fleksibilizaciju radnih odnosa u javnim službama i minimiziranje ulaganja u infrastrukturu. Članak rašlanjuje negativne društvene posljedice tog procesa i ukazuje na moguće strategije otpora kao što su rekomunalizacija privatiziranih usluga, participativno budžetiranje i ekonomska demokracija na radnom mjestu.

Pročitaj ostatak

Zagreb, 14.-16. veljače 2014.

Saznajte što je zajedničko borbama za zajednička dobra u Hrvatskoj i Italiji. Dođite na međunarodnu konferenciju koja će se od 14. do 16. veljače održati u Goethe Institutu i Novinarskom domu u Zagrebu. Na konferenciji će se sastati hrvatski aktivisti iz Prava na grad te inicijativa Srđ je naš! i Volim Pulu s predstavnicima pokreta Teatro Valle Occupato iz Rima; Macao iz Milana i S.a.l.e. iz Venecije.

Pročitaj ostatak

Tekst Stephena Grahama, socijalnog geografa sa Sveučilišta u Newcastleu, analizira povratnu spregu, ‘efekt bumeranga’, između militarizacije gradova pod opsadom zapadnih saveznika u ratu protiv terorizma i prodora militarizma u vidu formi urbane kontrole, primjene vojnih tehnologija i privatne vojne industrije u gradove globalnog centra.

Pročitaj ostatak

Pred zagrebačko gostovanje Nika Theodorea (Klub MaMa četvrtak 30.1.2014. u 19 sati) donosimo tekst koji je nastao u suradnji s Neilom Brennerom i Jamijem Peckom o razlozima ustrajnosti neoliberalizma nakon krize 2008. godine. Oni tvrde da se neoliberalizam kao regulatorni režim ne može shvatiti ako ga se ne sagleda kao historijski i geografski neujednačen proces strukturnih prilagodbi društava na globalno slobodno tržište, njegove krize i kasnije krize koje je sam prouzrokovao. U njegovoj neujednačenosti i konkurencijskim pritiscima koji proizlaze iz nje vide i strukturni razlog njegove neprekinute vitalnosti nakon političkog poraza i krize hegemonije koje je doživio ekonomskim slomom 2008. godine.

Pročitaj ostatak

Danas su predstavnici sindikata i udruga na Markovom trgu održali prosvjednu akciju “Ubijate kravu radi šnicle!” Aktivisti su izveli javni performans tijekom kojeg su, maskirani u predstavnike vlasti, uništili zlatnu kravu kao simbol vrijednog javnog dobra kojeg nam radi kratkoročne koristi žele oduzeti.

Pročitaj ostatak


Pravo na grad je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.