Intervencije: ka zajedničkim praksama javnih dobara

Intervencije: ka zajedničkim praksama javnih dobara

Intervencije su publikacija koja kombinira prevedene teoretske tekstove na temu urbanih javnih i zajedničkih dobara s mapiranjem lokalnih urbanih borbi za očuvanje ovih dobara u rukama zajednice. Namjera Intervencija je širenje polja znanja kao i naglasiti moguće polazne točke suradnje različitih društvenih skupina u izgradnji novog modela raspodjele i razvoja koji će jačati opće pravo svih članova društva na pristup javnim dobrima, a istodobno upravljanje tim dobrima bazirati na procesu koji će tržišno-partitokratsku kontrolu zamijeniti izravnim sudjelovanjem i suodlučivanjem društvene zajednice.

Tiskanje ove publikacije omogućeno je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Mišljenja izražena u ovoj publikaciji su mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.