INURA

INURA

U sklopu međunarodne konferencije INURA održane u Zagrebu u ljeto 2019. u organizaciji Prava na grad i Instituta za političku ekologiju izrađena je i brošura u kojoj se nalaze uvodni tekst sa tematikom konferencije u Zagrebu i kratki opis svih urbanih tura koje su održane u sklopu konferencije. Opis tura predstavlja svojevrsni vodič kroz urbanu geografiju grada, a kartografski prikaz može poslužiti za orijentaciju u njegovom slojevitom narativu.