Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

Nakon nekoliko godina organiziranja programa i kampanja na temu stambenog pitanja u Hrvatskoj, Pravo na grad u 2020. izdaje knjigu autorice Ive Marčetić: Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti. Na istraživanju koje je prethodilo pisanju knjige, zajedno sa autoricom radile su naše članice Antonija Komazlić i Antun Sevšek, a izbor i pripremu mapa radio je Antun Sevšek. Knjiga je objavljena uz pomoć sredstava Rosa Luxemburg Stiftunga SEE

Stambeno pitanje nerijetko je u javnoj raspravi opterećeno argumentacijskim okvirom koji polazi od razumjevanja stambenih potreba kroz afektivna ponašanja stanovništva, a stambene politike zauzvrat reflektiraju javnu raspravu na način da favoriziraju samo jedan stambeni status, onaj vlasnički. Hrvatska je tako danas država koja ne poznaje neutralnu stambenu politiku, no za razumijevanje geneze takvih politika, kao i njihovih prostornih i društvenih posljedica, potrebno je zahvatiti širi vremenski okvir i više distinktivnih perioda stambene opskrbe. 

Knjiga promatra stambeno pitanje u Hrvatskoj kao proizvod kako specifičnog tako i globalnog konteksta i ideologija koji su iščitani kroz institucionalni okvir stambenog zbrinjavanja, dizajn modela javnih stambenih programa, modela alokacije financijskih sredstava usmjerenih u stanovanje, legislativni okvir po pitanju zaštite stanara u različitim stambenim statusima, kao i kroz odnos prema vrijednosti zemljišta i uloge urbanog planiranja.

Počevši od proizvodnje stambenog prostora kroz samoupravni sustav do financijalizacije stanovanja, kroz pet poglavlja knjiga trasira transformacije odnosa prema stambenom pitanju, kao i prostorni otisak ovih transformacija. Analiza prikazuje kontinuitet proizvodnje prostornih nejednakosti temeljenih na stambenom statusu, bez obzira na razlike u načinu proizvodnje stambenog prostora, a razmjeri nejednakosti uvelike ovise o prisutnosti redistributivnih mehanizama koji se značajno razlikuju od perioda do perioda. Prikupljeni podaci o stambenim statusima, cijenama najma, kao i prostornoj distribuciji takvih stambenih jedinica mapirani su na prostoru Zagreba kako bi što zornije prikazali kako specifične stambene politike utječu na razvoj grada i time u polje javne rasprave uveli širi argumentacijski spektar koji se bazira na analizi prostornih i ostalih dostupnih podataka.

Lokacija preuzimanja publikacije u tiskanom izdanju s adresom i kontaktom

Verziju na engleskom možete naći ovdje.