Borba za pravo na stanovanje u Španjolskoj: Da, može se!

Pravo na grad je u travnju posjetilo Španjolsku. Susreli smo se s aktivisticama i aktivistima Platforme za osobe pogođene hipotekama: U šest godina postojanja, Platforma la PAH se prometnula u najaktivniju i najrazgranatiju organizaciju nakon pokreta 15M.

Borba za pravo na stanovanje u Španjolskoj: Da, može se!